KVALITE, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Kvalité, miljö och säkerhet är viktigt för oss

Sedan 2019 arbetar vi för att tillsammans för att höja nivån ytterligare och sedan 2020 är vi certifierade inom kvalité (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

Inom dessa områden pågår ett ständigt förbättringsarbete och genom ett tätt samarbete mellan våra arbetsplatser, kunder, personal och avdelningen för kvalitets-, miljö- och arbetsmijö jobbar vi systematiskt med att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.

 

Lägg till din rubriktext här

Vi utvärderar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön via riskbedömningar, skyddsronder, rapporteringar och samtal på våra anläggningar. Detta för att skapa en så trivsam och säker arbetsplats som möjligt.

Vi är medvetna om vår verksamhets miljöpåverkan och arbetar systematiskt med bl.a. miljömål. Beslut vägs noga mot miljökonsekvenser innan genomförande och miljöfrågor är en självklar del av vår vardag, i stort och smått.

ENGAGEMANG OCH INNOVATION FÖR HÅLLBAR ELFÖRSÖRJNING​

UTBILDNINGAR OCH CERTIFIKAT

Vi tar säkerheten för våra anställda, kunder, miljön på största allvar.

ANNICA ANDERSSON

Kvalitet-, miljö- & arbetsmiljöansvarig