KVALITE, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Kvalité, miljö och säkerhet är viktigt för oss

Sedan 2019 arbetar vi för att tillsammans för att höja nivån ytterligare och sedan 2020 är vi certifierade inom kvalité (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

Inom dessa områden pågår ett ständigt förbättringsarbete och genom ett tätt samarbete mellan våra arbetsplatser, kunder, personal och avdelningen för kvalitets-, miljö- och arbetsmijö jobbar vi systematiskt med att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.

Just nu pågår en historisk grön förflyttning i Europa. Och LBS är redo och motiverade att göra ett arbete för att ställa om och hänga med när det ställs nya och utökade krav på oss som bolag. 

Vi gör detta för att rusta för framtiden. Ett strategiskt genomfört hållbarhetsarbete öppnar för nya affärsmöjligheter över tid och ger direkt effekt genom minskade affärsrisker eftersom vi genom analyserna blir mer medvetna om effekten av varje steg vi tar.

Vi har under våren 2024 gjort en enklare version väsentlighetsanalys genom att jobba stegvis med att få hållbarhet till en naturlig del av allt vi gör. Initialt har vi gjort en inventering, en sorts ”egendeklaration” för hur vi bidrar till hållbar utveckling som bolag. Sedan har vi identifierat intressanta fokusområden och engagerat medarbetarna i dessa för att kunna kartlägga aktiviteter som driver ett långsiktigt smartare mer hållbart arbetssätt.

Dessa aktiviteter och delmål är kopplade till bolagets KPI:er och verksamhetsmål och därmed en naturlig del av den löpande uppföljningen av produktionen.

Nedan hittar du vår hållbarhetspolicy.

Lägg till din rubriktext här

Vi utvärderar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön via riskbedömningar, skyddsronder, rapporteringar och samtal på våra anläggningar. Detta för att skapa en så trivsam och säker arbetsplats som möjligt.

Vi är medvetna om vår verksamhets miljöpåverkan och arbetar systematiskt med bl.a. miljömål. Beslut vägs noga mot miljökonsekvenser innan genomförande och miljöfrågor är en självklar del av vår vardag, i stort och smått.

ENGAGEMANG OCH INNOVATION FÖR HÅLLBAR ELFÖRSÖRJNING​

UTBILDNINGAR OCH CERTIFIKAT

Vi tar säkerheten för våra anställda, kunder, miljön på största allvar.

ANNICA ANDERSSON

Kvalitet-, miljö- & arbetsmiljöansvarig