E-mobility

Ladda upp med LBS

E-mobility

Lule Building Systems, LBS, är en auktoritet inom Sveriges hållbara energiförsörjning genom våra laddningslösningar för bilar och tunga fordon. Det är vår övertygelse att laddinfrastrukturen behöver expandera i rask takt för att möta behovet av en snabb övergång till fossilfria lösningar i samhället. 

Vi erbjuder en helhetslösning för alla laddningsbehov och vårt omfattande erfarenhet inom DC-laddning gör oss till experter på stora och utmanande projekt, både inom privat och offentlig sektor.

Att köpa och installera laddningsutrustning kan vara en stor uppgift som kräver mycket av både anläggningen och den som planerar och utför arbetena. Som affärspartner kan vi därför ta hand om allt från behovsanalys till projektering och markarbeten till driftsättning och kontinuerligt underhåll av anläggningen. 

Våra avancerade fjärrsystem tillåter oss att snabbt felsöka och åtgärda eventuella driftstörningar, minimerade driftavbrott och säkerställa att dina laddstationer alltid är redo för användning. Vi ser till att dina laddstationer regelbundet underhålls enligt tillverkarnas rekommendationer, vilket inte bara optimerar driftsäkerheten utan också uppfyller garantikraven.

LBS är även rätt partner för dig som vill kombinera e-mobility med batterilagringssystem, BESS. Genom att integrera teknologier går det att bygga stabila lösningar för att effektivisera energiförsörjningen och med det minska driftskostnader över tid. Genom att anpassa dessa lösningar efter specifika kundbehov, säkerställer vi att varje projekt inte bara möter dagens krav, utan också är väl förberett för morgondagens utmaningar inom hållbar energianvändning.

Vår styrka är det sätt på vilket vi gifter ihop bolagets långa erfarenhet som aktör inom kraftbranschen med ett inlyssnande nyfiket sätt att föra en nära dialog med kunden. 

På så sätt ligger vi i framkant och har ett kvalitativt erbjudande där vi kan hjälpa aktörer att  framtidssäkra sina affärer med en pålitlig och effektiv laddningsinfrastruktur. Genom vår utrustning och våra betallösningar kan vi säkerställa en sömlös upplevelse för anställda, kunder och besökare. 

Genom att ha skalbara system kan vi anpassa lösningarna till kundens behov, till exempel med kraftmoduler och extra ladduttag. Vårt intelligenta fördelningssystem revolutionerar hanteringen av el genom realtidsfördelning till varje uttag. Varje enhet får exakt den ström den behöver, vilket ger en smidig och smart elhantering. På så sätt kan du maximera användningen av dina uttag och ta din elektriska upplevelse till nya nivåer.

Till detta kommer vår mjukvarulösning som är designad för att maximera produktiviteten och optimera kundens driftsförhållanden genom att få bort överflödig övervakning, att schemalägga och skräddarsy sin styrning. 

Referensprojekt e-mobility

Laddplats Mosserud

Komplett instalation och montering av snabbladdare för personbilar och tunga fordon. Totalt sex laddare med åtta laddpunkter.

Beställare

Karlskoga Energi och Miljö

År

2023

Våra högkvalitativa laddstationer

Din pålitliga laddpartner

Kontakta oss

Hör av dig idag för att lära dig mer om hur våra certifierade servicetekniker kan hjälpa dig att optimera din laddningsinfrastruktur.