Ställverk/stationer

Kundanpassade ställverk

Ställverk/stationer

Vi utför installation, driftsättning och vid behov demontering av transformatorer, ställverk och industrianläggningar. Vår bredd innefattar stålarbete in form av fackverk och portaler samt el-moment som brytare, frånskiljare, transformatorer, kabeldragning och jordning.

Självklart gör vi en utvärdering av ett eventuellt förbättringsbehov inför besiktning och vi erbjuder också service av ställverk för bästa resultat. Uppföljning är viktigt för oss med det givna målet att alla parter är nöjda.
Som i alla delar av vår verksamhet har vi säkrat nyckelkompetens i bolaget genom utvalda specialister. Vi förlitar oss på en skalbar smart organisationsmodell där vi enkelt kan anlita kompetenta samarbetspartners och underentreprenörer. 

LBS är en partner för såväl totalentreprenad som projektering, dimensionering samt dokumentation av ställverk/stationer inklusive markarbeten. Det innebär att vi tar oss an att göra en komplett leverans, samt installation av stationer upp till 400kV.

Industriellt ställverk

Ställverk, även kända som kraftställverk eller elkraftstationer, är anläggningar som används för att generera, överföra och distribuera elektrisk energi. Dessa ställverk spelar en central roll i att säkerställa tillförlitlig elförsörjning för olika industriprocesser och faciliteter. Sammanfattningsvis är ställverk nyckelkomponenter för att säkerställa en stabil och pålitlig elförsörjning i industriella och kommersiella områden. De är designade för att hantera olika energikällor och distribuera elektrisk energi på ett säkert och effektivt sätt.

Referensprojekt ställverk/stationer

Porjos

Komplett uppförande av nytt 130/40/20-transformatorstaton.

Beställare

Hitatchi Energy med Vattenfall som slutkund

År

2020