Vindkraft

Vi är där vindarna bär

Vindkraft

I tillkomsten av en vindkraftspark kan vi ansvara för hela processen. Vi utför kabelschakt och genomför förläggningen av fiberoptik och mellanspänningskabel. Det tillförsäkrar i sin tur att elkraften når användare och därmed kommer till nytta.

Behovsanpassade serviceavtal är en självklarhet för oss och därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar i syfte att bygga långsiktigt partnerskap.

LBS är en partner för såväl totalentreprenad som projektering, dimensionering samt dokumentation av internt kabelnät. Det innebär att vi tar oss an att göra en komplett leverans, förläggning och anslutning/skarvning av kabelnät inklusive markarbeten, provning och egenkontroll. På så sätt tar vi ansvar för kanalisation, kabelskydd, kabelskåp, opto och jordlinor.

ANTAL PARKER

11

Effekt installerad

1200MW

Område

Sverige

Som kund får du gärna välja nivån på projekteringen i samarbete med oss

Vi utför kompletta elkraftsprojekt. Med vår erfarenhet av projektledning och projektering kan vi komma med nya lösningar och vara er samtalspartner längs projektets gång.  Vi sköter helhetsansvaret över projekten för att underlätta din arbetsbörda och kommunikation.

Referensprojekt Vindkraft

Björnlandshöjden

Komplett byggnation av interna kraftnätet på en vindkraftspark med 40-talet turbiner. LBS ansvarade för hela processen med delmoment som kabelförläggning, kabelskarvning, kabelavslut, fiberarbete, utprovning och driftsättning.

Beställare

Skanska

År

2020-21

Vi gör även markförberedning och byggnationer
inför elinstallation och projekt. Ofta i tre steg:

Utvärdering

Vi gör en utvärdering av markbehovet inför ett stundande projekt.

Utförande

Vi arbetar enligt överenskommelse och följer lagar och regler för mark och skog.

Uppföljning och åtgärder

Uppföljning är en viktig del hos oss. Vi arbetar tills alla parter är nöjda.

Snabb återkoppling

Med LBS AB kan du känna dig trygg genom att alltid bli informerad.

Säkerhet

Vi fokuserar på effektivitet, säkerhet och miljöskydd för att utföra arbetet bäst.

Skräddarsytt

Skräddarsydda lösningar för serviceavtal med innehåll utifrån era behov.