Projekt

Västerslätt. Umeås första publika laddstation för tunga fordon.

Två stycken 360kW snabbladdare med totalt fyra uttag levererade, installerade och driftsatta av LBS. Beställare: Umeå Energi.

Stöllsäterberget. Internt kraftnät i vinkraftverk

Kund: WPD

Hall, Komplett demontage av 400 KV ställverk

Kund: Linxon åt slutkund SvK.

Sundsvall, SCA:s containerhamn

Interna kraftnätet som omfattar 6,6kV landanslutning för båtar, belysning, servicekraft och 11kV högspänningsmatning för hamnkran. Kund: Peab åt slutkund SCA.

Stavro, totalentreprenad för batterilagring

WH Swedish Renewables för slutkund Prime Capital

400 kV fördelninsstation i Forsmark (FT47)

Svenska Kraftnät, SvK

Mellanspänningsfördelning och kabelförläggning i Förbifart Stockholm

Bravida åt slutkund Trafikverket

Internt elkraftnät i containerhamnen i Sundsvall

Peab åt slutkund SCA

Laddplats Mosserud

Karlskoga Energi och Miljö

Björnlandshöjden, komplett byggnation av interna kraftnätet på en vindkraftspark med 40-talet turbiner.

Skanska

Tomasliden, 130 kV transformatorstation

WPD Construction Sweden

Tomasliden, komplett byggnation av interna kraftnätet på en vindkraftspark med 10-talet turbiner.

WPD Construction Sweden

Platschef och montageledare Tuna (CT63)

Siemens

Porjus, komplett uppförande av nytt 130/40/20-transformatorstaton

Hitatchi Energy med Vattenfall som slutkund

Ortvikens pappersbruk, Projekt CTMP

Granitor med SCA som slutkund

Laddstation för tunga fordon, Västerslätt

Umeå Energi

Laddplats för intern fordonsflotta

Swedavia

Kråktorpet, Slang- och kabelförläggning

Swedavia

Montage 500 MVA transformatorer

Posco/Hyundai åt Vattenfall som slutkund

Installation 36 KV ställverk

Vattenfall

Demontage 40 KV ställverk

ABB

Demontage

ABB/Göteborg Energi

Montage transformator

Ellevio

Demontage travers

ABB