BESS

Battery energy storage systems

BESS

Battery energy storage system, BESS, är batterisystem i syfte att bygga redundans i elnätet. Systemet blir buffert och energi kan laddas upp vid överproduktion i elnätet och laddas ur när det är underproduktion.

Detta är scenarion som blir allt vanligare och där vi bedömer att behovet kommer växa i och med utbyggnaden av väderberoende produktionsanläggningar (vind och sol). Ett batterilager av denna sort lagrar energi som har laddats upp under dagen, lagras över natten sedan finns redo att användas på morgonen då konsumtionen i stort åter ökar. 

Det finns även andra tjänster ett batterilager kan utföra i elsystemet. Bland annat kan ett batterilager agera på stödtjänstmarknaden som svenska kraftnät hanterar för att vid dritftstörningar/haverier i elnätet snabbt kunna skjuta till eller ta ifrån effekt.

När en anläggning är driftsatt har den normalt personal på plats och/eller ronderas uppskattningsvis 2-4 ggr /månad. Det innebär att vägar fram till anläggningen kommer hållas farbara och kräver en trädfri zon på 20-25 meter för skydd mot nedfallande träd mot anläggningsdelar, anläggningsområdet kommer stängslas in med industristängsel.

Detta gör i sin tur att batterianläggningar behöver matchas med rätt typ av geografisk plats för att det ska gå att möta behovet av en stor elanslutning och helst undvika behovet av luftledningar som ansluter ställverket. 

Vår affärsmodell bygger på att vi antingen utgår från en specifik kunds behov eller att vi tillsammans med samarbetspartners hittar lämpliga platser för en anläggning och sedan kontakta olika intressenter för dessa.

Tex elnätbolag, markägare eller andra aktörer som påverkas av anläggningen för att sedan förhoppningsvis ta fram avtal med dessa och sedan utforma och söka tillstånd för anläggningar. Inför driftsättning tar sedan en ny partner över anläggningarna. 

Referensprojekt BESS

Stavro

Totalentreprenad för batterilagring.

Beställare

WH Swedish Renewables/Prime Capital

År

2023