Industri

Service, drift och underhåll

Industri

LBS är en partner för såväl totalentreprenad som projektering, dimensionering samt dokumentation av industrianläggningar. Det innebär att vi tar oss an att göra en komplett leverans samt installation av ställverk, kontrollanläggningar, transformatorer, motordrifter, belysningsanläggningar med mera. Samt att vi genomför kanalisation, provning och egenkontroller.

Inom detta är vårt fokus att möta industrins behov oavsett om det gäller service, drift eller underhåll på distrubution- och krafttransformatorer. Det kan förstås handla om att anlägga helt nya parker men även att byta komponenter eller regenering av olja via oljefilter. 

Vi erbjuder avgasning och torkning av transformatorer, kabel och turbin. Samt filtrering för oljor och avlägsnande av gaser (fritt och lösligt i vatten) samt partiklar. Systemet appliceras vid installation, reparation och drift av oljefylld högspänningsutrustning upp till 1150 kV (krafttransformatorer, högspänningsbrytare etc.) såväl som turbiner.

Transformatorolja kräver rening och filtrering för att behålla och förbättra dess kvalité. Vi ser till att era värden för genomslag (dielektrisk styrka), vattenhalt, lösta gaser och partiklar håller en stabil nivå.

Referensprojekt Industri

Ortvikens pappersbruk, Projekt CTMP

Komplett installation av kraftsystem för ett massabruk.

Beställare

Granitor med SCA som slutkund

År

2022