KVALITE, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Kvalité, miljö och säkerhet är viktigt för oss. Med start 2019 har vi arbetat tillsammans för att höja nivån ytterligare och sedan 2020 är vi certifierade inom kvalité (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001).

Inom dessa områden pågår ett ständigt förbättringsarbete och genom ett tätt samarbete mellan våra arbetsplatser, kunder, personal och KMA-avdelningen jobbar vi systematiskt med att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.

Vi utvärderar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön via riskbedömningar, skyddsronder, rapporteringar och samtal på våra anläggningar. Detta för att skapa en så trivsam och säker arbetsplats som möjligt.

Vi är medvetna om vår verksamhets miljöpåverkan och arbetar systematiskt med bl.a. miljömål. Beslut vägs noga mot miljökonsekvenser innan genomförande och miljöfrågor är en självklar del av vår vardag, i stort och smått.

LÄS VÅR KMA POLICY (PDF)
JESPER ROMBERGSkyddsombud
jesper.romberg@lbsab.se
073 813 60 97

MALIN PETTERSSONKvalitet-, miljö- & arbetsmiljöansvarig
malin.pettersson@lbsab.se
070 594 60 54

UTBILDNINGAR OCH CERTIFIKAT

Vi tar säkerheten för våra anställda, kunder, miljön på största allvar.

KONTAKTA OSS
 • Elbehörighet
 • ESA14 – Elsäkerhetsanvisningar
 • SSG Entré – Säkerhetsutbildningar för industrianläggningar

 • GWO – Säkerhetsutbildning för arbete i vindkraftverk

 • Fallskydd – Utbildning vid arbete på hög höjd
 • ELSA – Elsäkerhet vid arbete (ABB)

 • Mobila plattformar
 • Motorsågsutbildning – ABCD
 • Truckutbildning
 • Grävmaskin/grävlastare
 • SF6 Certifiering – Behörig att hantera SF6 gas
 • Första hjälpen / HLR

 • Heta arbeten

 • Säkra lyft

REFERENSER

LBS arbetade proffsigt med arbetsmiljöbiten och hade bra kontroll över deras aktiviteter på site. De ställde upp om det behövdes. Vår kontaktperson var Daniel Hallin. Löpte på bra. Han tog snabbt kontakt med oss vid oklarheter, problem eller frågor.

Johanna X. Eriksson, ABB

BEGÄR EN OFFERT

Kom i kontakt med LBS för att diskutera dina behov av våra tjänster. 

   KONTAKT

   0692 36 15 50

   E-POST

   info@lbsab.se

   KONTOR

   Lidenvägen 92, Liden

   KONTAKT

   0692 36 15 50

   E-POST

   info@lbsab.se

   KONTOR

   Lidenvägen 92, Liden