Alla Turbiner

Turbiner

Både gas- och ångturbiner används mycket idag till bl.a. elkraftproduktion, fartyg och annan mekanisk drift.