Alla Likströmsmotorer

Likströmsmotorer

Den klassiska likströmsmotorn har funnits sedan 1800-talets slut. Används än idag p.g.a. sin enkla princip och funktion.

No produkter available.