Information2015-07-30T16:24:37+00:00

LBS köper och säljer begagnad elektrisk utrustning som:

  • TRANSFORMATORER av alla typer
  • in-och utomhus transformatorstationer
  • Elektriskutrustning för industri och verkstad
  • Motorer och drivsystem för olika tillämpningar och teknikerReservdelar till industri-och distributionsanläggningar
  • Använd KABEL och demontering av dessa
  • LBS gör också arbete inom dessa områden:
  • Reparationer och tätning av transformatorer
  • Demontering och bortförsel av hårdvara och elektrisk utrustning, samt omlokalisering av anläggningar och enskilda maskiner
  • INSTALLATION / DEMONTERING, driftsättning och service av transformatorer, eldistribution och industrianläggningar i Sverige och utomlands.
  • Återuppbyggnad,skrotningochävensanering avtransformatorolja.